Lifestyle, เรื่องทั่วไป

เผยต้นกำเนิดสุนัขบ้าน #สาระ 

มนุษย์ผูกพันกับน้องหมาอย่างแน่นแฟ้นมากกว่าสัตว์สายพันธุ

| Tagged , , , , , , ,